Applikationsgängtappar
  Bandsågblad
  Borrar
  Brotschar
  Bågfilblad
  Dubbhålsborrar
  Fräsar
  Fräsborrar&Plåtborrar
  Försänkare
  Gängsnitt
  Gängtappar
M-grov Raka Gängtappar
M-grov Spåndrivartappar DUR
BSF Raka Gängtappar
BSPT Raka Gängtappar
BSW Raka Gängtappar
BSW Spiraltappar 15°
BSW Spåndrivartappar
G (R) BSPF Raka Gängtappar
G (R) Spiraltappar 15°
G (R) Spiraltappar 35°
G (R) Spåndrivartappar
GP Kombigängtapp HSS Co
GP-Coil Spiraltapp HSS Co
GP-Coil Spåndrivartapp HSS Co
GP-PWR M-Grov DUR-TIN HSS Co PM
M-fin Raka Gängtappar
M-fin Spiraltappar 15° DIN
M-fin Spiraltappar 35° ESP
M-fin Spiraltappar 35° ESP-VAF
M-fin Spåndrivartappar form A
M-fin Spåndrivartappar form B
M-fin Spåndrivartappar form C
M-Grov raka gängtappar extra långa
M-Grov raka gängtappar för gjutgods
M-Grov raka gängtappar för mässing
M-Grov Raka gängtappar långa
M-Grov rullgängtapp
M-Grov spiraltappar 15°
M-Grov spiraltappar 15° kort utförande
M-Grov spiraltappar 15° varanntand
M-Grov spiraltappar 15° varanntand kort utförande
M-grov Spiraltappar 35° ESP
M-Grov Spiraltappar 35° ESP TICN
M-Grov Spiraltappar 35° ESP TIN
M-grov Spiraltappar 35° ESP-VAF
M-Grov spiraltappar 35° för NC-bearbetning
M-Grov Spiraltappar 35° kort utförande
M-Grov spiraltappar 45°
M-grov Spåndrivartapp DUR extra långt utförande
M-Grov Spåndrivartapp DUR kort utförande
M-Grov Spåndrivartapp DUR varannantand kort utförande
M-Grov Spåndrivartapp DUR varanntand
M-grov Spåndrivartappar DUR TIN
M-Grov Spåndrivartappar DUR tolerans 6G
M-Grov Spåndrivartappar DUR VAF
M-grov Spåndrivartappar DUR-TICN
NPSF Raka Gängtappar
NPT Raka Gängtappar
NPTF Raka Gängtappar
PG Raka Gängtappar
UN, UNS Spåndrivartappar
UNC Raka Gängtappar
UNC Spiraltappar 15°
UNC Spiraltappar 35° ESP
UNC Spåndrivartappar
UNEF Raka Gägtappar HSS
UNF Raka Gängtappar
UNF Spiraltappar 15°
UNF Spåndrivartappar
  Gängtappar vänster
  Gängverktyg tillbehör
  Hålsågar
  Hårdmetallverktyg
  Kapskivor/Navrondeller
  Maskinsågblad
  NC-Borrar
  Polerborstar & vaxer
  Punktsvetsborrar
  Ritsverktyg
  Rot Hårdmetallfilar
  Satser
  Skärverktyg med bitsfäste
  Slipmaterial
  Slipnylonborstar
  Stegborrar
  Stålborstar
  Tappförsänkare